กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักทะเบียนอำเภอตามมาตรฐานอำเภอยิ้มของอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล