กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ซีเมนต์เส้นใยผลตาลและเส้นใยมะพร้าว เพื่อลดปริมาณความร้อนเข้าสู่อาคาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy