กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองการประเมินทางเทคนิคโดยใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบฟัซซี สำหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy