กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจลักษณะอาคารพักอาศัยรวมของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบที่ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานการณ์โรคติดต่อทางอากาศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy