กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการจัดวางลายต่อเนื่องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อเป็นต้นแบบในการพิมพ์บาติกด้วยมือ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล