กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดสรรงบประมาณในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ที่มีผลต่อการขยายตัวของการก่อสร้างอาคาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล