กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภูมิสถาปัตย์ชายแดนกับการท่องเที่ยว: มิติใหม่ในการพัฒนาเมืองชายแดนโดยวิธีวิเคราะห์ความสำคัญและผลการดำเนินงานของพื้นที่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล