กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดและความสามารถทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจัดตั้งใหม่: กรณีศึกษา ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล