กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล