กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ DR-TA ร่วมกับเทคนิค 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล