กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของความสัมพันธ์โซ่อุปทานระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหาที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้จัดหาในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล