กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาระหนี้สินของชาวนา เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล