กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพลิกฟื้นภาคอุตสาหกรรมไทยในโครงการ EEC ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีตามหลักพุทธธรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF