กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีผลต่ออนาคตของนักบัญชี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล