กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เรื่องสำคัญในการตรวจสอบและวิธีการตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF