กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชุมชนเตาะตือแม ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล