กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสังเคราะห์งานวิจัยแบบจำลองการพยากรณ์ภาวะความล้มเหลวของธุรกิจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล