วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ISSN 2985-248X (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มีนาคม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy