วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ISSN 2985-248X (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการส่งเสริมการให้บริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ระบบราชการ 4.0 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy