กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภูมิปัญญาการทำกาแฟโบราณเพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยวบนเส้นทางระหว่างกระบี่–เกาะลันตา กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF