กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โลกทัศน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งภาคใต้ : กรณีศึกษาบทเพลงของ บิว กัลยาณี (กัลยาณี เจียมสกุล) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล