จับเข่าสนทนา 12 ปรมาจารย์การตลาด

Main Article Content

สุชนนี เมธิโยธิน

Abstract

-

Article Details

How to Cite
เมธิโยธิน ส. (2016). จับเข่าสนทนา 12 ปรมาจารย์การตลาด. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 5(1), 95–96. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47702
Section
บทวิจารณ์หนังสือ