ยุทธศาสตร์การจัดการแบรนด์เพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก

Main Article Content

อนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต
วิชิต อู่อ้น

Abstract

-

Article Details

How to Cite
แต้ศิลปสาธิต อ., & อู่อ้น ว. (2016). ยุทธศาสตร์การจัดการแบรนด์เพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 7(1), 109–117. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47558
Section
บทความวิจัย