กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF