กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้อำนาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF