กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินตัวแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปรับตัวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยขั้นตอนดีเมอิก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF