กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านตามนโยบายโครงการบ้านประชารัฐ ของประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF