คิดนอกกรอบ : สามย่านศึกษา : จากประวัติศาสตร์ในห้องเรียนสู่ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต

  • ปกิต วิเศษปัดสา
Keywords: -

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ปกิต วิเศษปัดสา

อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

          โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

References

-
Published
2018-02-27