วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพ และปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เขตภาคเหนือ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล