วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเรื่องการบวก ในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล