วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบรรยายในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล