วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของกิจกรรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และสอนเด็กให้ปลอดภัยจากคนแปลกหน้าต่อพฤติกรรมในการเลี้ยงดูเด็กและพฤติกรรมเป็นมิตรแบบไม่เลือกปฏิบัติ: กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็ก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล