วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการจิตตปัญญา-ระบบพี่เลี้ยง-กิจกรรมแบบโครงการ-วิจัยเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างซอฟท์สกิลสำหรับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล