วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบโครงงานเป็นฐาน ที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล