วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารเชิงนวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้บริหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อดิจิทัล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล