กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้การควบคุมภายในตามเป้าหมาย: หลักฐานเชิงประจักษ์จากวิสาหกิจการผลิตขนาดกลางในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล