กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบในการหาความต้องการของลูกค้าสำหรับใช้ในการผลิตผ้าทอมือ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy