กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วัจนกรรมโควิด 19 ในสื่อออนไลน์ : ประเภทวัจนกรรมและความหมาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy