กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ใหม่โดยใช้เกมการศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF