กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ลวดลายผ้าไทยทรงดำ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการเรียนรู้อิงสถานที่ชุมชนบ้านหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล