กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างความสามารถทางการประเมิน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล