กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความต้องการจำเป็นของครูด้านความรู้และการสนับสนุนทางสังคมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนเรียนรวมในเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF