กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF