กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์การปฏิบัติตามกิจของพระสงฆ์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF