กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มโนทัศน์เรื่องความรู้และเรื่องเล่าของฌ็อง ฟร็องซัวร์ ลียอตาร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF