กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากฎหมายว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำของโครงสร้างหน้าที่และอำนาจ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักธรรมาภิบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy