กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังในการจัดสวัสดิการสังคมสังคม ของเทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล