กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนางานในหมู่บ้านโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอเมืองและอำเภอนางรองบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy