กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างเครื่องมือวัดระดับการแสดงอารมณ์ในสื่อออนไลน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy