กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพพื้นที่และความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy